Monday, June 18, 2012

TOTO SORIOSO: HIMALA AY NAWALA

Una kong narinig si TOTO SORIOSO sa kanyang version ng "Stay" ni Lisa Loeb and he's back with a heartwarming opm song called "Himala Ay Nawala". Ang kantang ito ay mula sa kanyang album na TOTOISMO under MCA Music Phils.

No comments:

Post a Comment