Sunday, June 3, 2012

KLASSIK OPM #07: KALEIDOSCOPE WORLD

Mula sa isang musikerong pinoy na lubos na nirerespeto, narito ang nag-iisang King of Pinoy Rap Music FRANCIS M. at ang klasiko niyang awiting "Kaleidoscope World".

...this is one great master piece! Whenever i hear this song, can't help but cry. Kahit nung nabubuhay pa si Francis M, i'm all ears when he's singing this song. We terribly miss you, idol!!!

No comments:

Post a Comment