Friday, July 13, 2012

VALLEY OF CHROME: PANGAKO

Sa gitna ng puro opm revivals at teleserye theme songs ang karaniwang naririnig natin ngayon, narito ang bandang VALLEY OF CHROME at ang kanilang original opm metal flavored "PANGAKO"...Walang kupas! Magagaling na lalo pang gumagaling!..MORE POWER VOC!!!

No comments:

Post a Comment